Osłaniamyz jakością

Strona główna » Blog » Porady » Dzięki zewnętrznym osłonom przeciwsłonecznym WAREMA można zaoszczędzić na wytwarzaniu CO2 nawet do 28 razy!

Dzięki zewnętrznym osłonom przeciwsłonecznym WAREMA można zaoszczędzić na wytwarzaniu CO2 nawet do 28 razy!

1 września 2023

Ograniczenie wpływu budownictwa na zmiany klimatyczne wymaga jasnych faktów. Dotyczy to zarówno planistów, jak i deweloperów oraz właścicieli budynków. W związku z tym firma Warema przeanalizowała ślad węglowy swoich trzech najpopularniejszych produktów. Wynik jasno pokazuje, że zewnętrzne osłony przeciwsłoneczne mogą zaoszczędzić do 28 razy więcej CO2 w czasie użytkowania, niż jest wytwarzane w trakcie całego cyklu ich życia — tj. od zakupu surowców i produkcji oraz logistyki po użytkowanie i utylizację. To mocny argument za zewnętrzną ochroną przeciwsłoneczną.

W obliczu rosnących temperatur i coraz dłuższych okresów upałów zewnętrzna ochrona przeciwsłoneczna jako środek pasywny jest niezbędnym elementem przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Jedno jest pewne: wyzwanie polegające na zapewnieniu przyjemnej temperatury w budynku i utrzymaniu komfortu dla użytkowników staje się coraz większe — zwłaszcza jeśli systemy klimatyzacji nie mają być używane. Wynika to z faktu, że korzystanie z klimatyzacji jest energochłonne i powoduje dalszą emisję CO2. Ponadto ciepło odpadowe z systemów podgrzewa mikroklimat w przestrzeni miejskiej, a tym samym dodatkowo jeszcze bardziej podnosi temperaturę.

Jeśli jednak w budynku wymagana jest klimatyzacja, zacienienie słoneczne przyczynia się do niższego obciążenia chłodniczego, a tym samym do mniejszego zapotrzebowania na energię i w efekcie niższej emisji CO2. „Przede wszystkim automatyzacja ochrony przeciwsłonecznej gwarantuje optymalny rezultat” — podkreśla Markus Schwab. Fizyk budowlany z firmy Warema doradza architektom i specjalistom ds. planowania w zakresie potencjału oszczędności energii i emisji CO2 przez systemy osłon przeciwsłonecznych. „Użytkownicy często uruchamiają ochronę przeciwsłoneczną zbyt późno, a mianowicie dopiero wtedy, gdy pomieszczenie już wyraźnie się nagrzeje. Ponadto zautomatyzowana ochrona przeciwsłoneczna reaguje również wtedy, gdy użytkownicy nie są nawet obecni” — mówi Schwab.

Jednak nawet w nieklimatyzowanych budynkach systemy ochrony przeciwsłonecznej przynoszą korzyści w zakresie zużycia energii i komfortu użytkowników: latem bezpośrednie światło słoneczne nie wpada do pomieszczenia, co znacznie zmniejsza zużycie energii. Temperatura w pomieszczeniu pozostaje przyjemnie chłodna. W chłodne zimowe noce zasłonięte rolety również zapewniają oszczędność energii, a tym samym umożliwiają redukcję CO2: między oknem a roletą tworzy się poduszka powietrzna. Zmniejsza to przenikanie ciepła i pomaga utrzymać ciepło w budynku. Ponadto energia słoneczna może być wykorzystywana w ciągu dnia, jednocześnie chroniąc przed oślepianiem. W ten sposób zapotrzebowanie na energię grzewczą można zmniejszyć nawet o 30% dzięki zautomatyzowanym osłonom przeciwsłonecznym (badanie Hauser zlecone przez IVRSA).

Porównanie potencjalnych oszczędności CO2 z poziomem emisji

Produkty przeciwsłoneczne mogą zatem przyczynić się do ograniczenia emisji CO2 w fazie ich użytkowania. Jednak gazy cieplarniane są również wytwarzane: podczas wydobywania surowców, podczas produkcji, logistyki i użytkowania produktów, a także podczas utylizacji. Aby wyjaśnić kwestię potencjalnych oszczędności i emisji, Warema przeanalizowała ślad CO2 swoich trzech najpopularniejszych rozwiązań przeciwsłonecznych: zewnętrznej żaluzji okiennej, rolety montowanej z przodu i markizy montowanej z przodu. W tym celu firma wzięła pod uwagę cały łańcuch wartości związany z produktem, od surowców po utylizację.

Obliczenia opierają się na uznanym na całym świecie Protokole Gazów Cieplarnianych. Przeanalizowano wszystkie trzy zakresy, tj. emisje bezpośrednie i pośrednie w miejscu produkcji, a także emisje pośrednie w całym łańcuchu wartości.

Dla każdego z trzech rozwiązań przeciwsłonecznych zastosowano średni, dostępny na rynku rozmiar produktu i wariant projektu. Obliczenia potencjalnych oszczędności CO2 odnoszą się do pomieszczenia w budynku niemieszkalnym (dł. x szer. x wys. 8,25 m x 5,4 m x 2,8 m) z oknem o powierzchni 70% (16,17 m2) od strony zachodniej. Dla aktywnego chłodzenia określono temperaturę 22 stopni Celsjusza. Zakładana żywotność produktu przeciwsłonecznego: 20 lat lub 10 000 zmian obciążenia. Obliczenia przeprowadzono za pomocą narzędzia firmy Transparent Building Envelope (RTG).

Wyraźny argument za ochroną przeciwsłoneczną

Wynik: emisja CO2 przez produkty przeciwsłoneczne wynosi od 265 do 293 kg ekwiwalentu CO2 (CO2e). Markiza okienna wykazuje najniższy poziom emisji, a roleta najwyższy. We wszystkich przypadkach zakupione surowce stanowią lwią część emisji CO2. Stanowią one od 82,4 do 90,6 procent całkowitej emisji. Uderzające jest to, że wymagania energetyczne i konserwacyjne rozwiązań z napędem silnikowym nie mają prawie żadnego wpływu na emisje.

Z drugiej strony, potencjał oszczędności w fazie użytkowania jest do 28 razy wyższy niż emisja CO2. W warunkach użytkowania opisanych powyżej markiza okienna może zaoszczędzić do 7297 kg CO2e, żaluzja do 5834 kg CO2e, a roleta do 3931 kg CO2e. Oznacza to, że potencjał oszczędności CO2, nawet w przypadku rolet, nadal jest 13 razy wyższy niż emisja CO2 w całym cyklu życia.

Dzięki tym jasnym liczbom analiza po raz kolejny podkreśla znaczenie zewnętrznej ochrony przeciwsłonecznej dla zrównoważonego budownictwa — zarówno w nowych budynkach, jak i podczas renowacji tych już istniejących. Każdy budynek ma swoje indywidualne cechy i dlatego zawsze musi być rozpatrywany indywidualnie. Dlatego zapraszamy do współpracy wszystkich tych, którzy są zainteresowani zastosowaniem takich osłon u siebie w domu/biurze.

Strategia klimatyczna dla całej grupy

Analiza śladu węglowego na poziomie produktu jest częścią strategii klimatycznej całej grupy Warema. Po raz pierwszy ślad węglowy Warema Group został wyliczony na 260 000 t CO2e dla roku bazowego 2021 zgodnie z Protokołem Gazów Cieplarnianych. Dla porównania firma była w stanie osiągnąć redukcję o około 11% do 232 000 t CO2e w pierwszym kolejnym roku — i zostało to osiągnięte wyłącznie dzięki środkom redukcyjnym, takim jak zwiększenie efektywności energetycznej lub wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Warema wyklucza środki kompensacyjne. Od początku 2023 r. Warema jest związana z Science Based Targets, organizacją zajmującą się ochroną klimatu.